Zidan
Award Level:
Gold
Country:
Indonesia
Tell us the story behind your photo:
Berjalan menuju tempat perkemahan dengan dikelilingi kabut yang tebal sepanjang satu kilometer dari tempat kumpul
Award Role:
Participant